План семінару «Сільський-зелений туризм для осіб з інвалідністю» 09-10 (11-12) червня 2015 р

Тренери: професор Йозеф Каня, докторант Малгожата Богуш (Краківська сільськогосподарська академія, Республіка Польща), Олександр Волошинський (Товариство «Зелений хрест», Львів), Наталя Гнатюк (Фонд «Стара Волинь»)

Попередній план семінару

09 (11) червня 2015 р

9.00
– 10.00
Реєстрація учасників семінару
10.00 – 10.15 Відкриття семінару. Цілі і завдання семінару.
10.15 – 12.00 Підприємництво на сільській території – управління туристичними послугами у сфері сільського-зеленого туризму:

 • Вступ до підприємництва
 • Умови функціонування підприємництва на сільських територіях
 • Туризм як форма підприємництва
 • Агротуристичний бізнес план
12.00 – 12.15 Кавова перерва
12.15 – 14.00 Продукт сільського туризму як елемент підприємництва

 • Продукт сільського туризму, агротуризму та його створення
 • Створення фірмового продукту сільського туризму
14.00 – 15.00 Обід
15.00 – 16.30 Маркетинг агротуристичних послуг

 • Маркетингові інструменти в агротуризмі
 • Як аналізувати ринок? Як побачити конкуренцію? Вибір цільової групи.
 • Продаж агротуристичної пропозиції.
16.30 – 16.45 Кавова перерва.
16.45 – 18.00 Маркетинг агротуристичних послуг (продовження)

 • Промоція агротуристичної діяльності (в т.ч. Інтернет)
 • Вміння контактувати з клієнтами
18.00 – 19.00 Розвиток підприємництва на сільських територіях – приклади добрих практик

 • Добрі практики – локальні продукти (харчові)
 • Співпраця в рамках асоціацій (мережі агротуристичних господарств, туристичні пакети – в рамках мережі співпраці).
19.30 – 21.00 Вечеря

10 (11) червня 2015

8.00

9.00
Cніданок
9.00

11.00
Потреби неповносправних туристів в контексті прав людини

 • Забезпечення пізнавальних потреб відпочиваючих осіб з різною нозологією інвалідності.
 • Нормативно правова база розвитку сільського туризму в Україні.
11.00

12.00
Особливості організації туристичних послуг сільської оселі

 • Туристичний продукт сільської оселі
 • Мистецтво гостинності.
 • Відносини між господарем та клієнтом
12.00

12.15
Кавова перерва
12.15

13.45
Вимоги до сільської садиби з огляду на потреби людей з інвалідністю

 • Архітектурна доступність садиби
 • Забезпечення санітарно – гігієнічних та пожежних вимог.
 • Українські та європейські стандарти, норми та рекомендації.
13.45

14.30
Обід
14.30

16.00
Вимоги до сільської садиби (продовження).

 • Безпека туристичних послуг; сигналізація евакуація, асистування.
 • Доступність транспорту.
 • Звукова та світова попереджувальна сигналізація.
16.00

16.20
Кавова перерва
16.15

18.15
Туристичні послуги для людей з інвалідністю

 • Правила коректного мовлення в стосунку до неповносправних відвідувачів.
 • Організація практичних занять з особливостей прийому неповносправних відвідувачів.
18.15
– 18.30
Підсумки дня та семінару.